O Odjeljenju

Odjeljenje za javni registar obavlja stručne, administrativne i druge poslove iz nadležnosti Vlade koji se odnose na:

 • provođenje zakona i propisa nadležnih tijela i institucija BiH i Distrikta iz oblasti javnih registara pod nadzorom i uputstvima gradonačelnika;
 • održavanje javnih registara, arhiva, unapređenja postupaka evidentiranja i arhiviranja javnih dokumenata i drugih materijala određenih zakonom;
 • uništenje javnih dokumenata za koje više ne postoji obaveza čuvanja;
 • nadgledanje arhiva i javnih registara koje održava izvršna vlast Distrikta;
 • održavanje premjera i katastra nekretnina;
 • izlaganje podataka i utvrđivanje prava na nekretninama;
 • izdavanje izvoda iz registra zainteresovanim građanima i pravnim licima;
 • obavljanje vjenčanja i održavanje matičnih knjiga vjenčanih, rođenih, umrlih i knjige državljana;
 • prijavu i odjavu prebivališta građana i izdavanje ličnih dokumanata;
 • registracija motornih i priključnih vozila;
 • ostale dužnosti iz nadležnosti ovog Odjeljenja u skladu sa zakonima i propisima BiH i Skupštine, ili dužnosti naložene od strane gradonačelnika.