Pododjeljenje za matičnu evidenciju

Djelokrug rada:

 • Vođenje matičnih knjiga (redovni i naknadni upisi, ispravke i promjene u matičnim knjigama)
 • Evidentiranje svih upisa i promjena u matičnim knjigama u bazu podataka u elektronskom obliku
 • Izdavanje izvoda i uvjerenja o činjenicama upisanim u službenoj evidenciji
 • Izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija
 • Vođenje upravnog postupka iz oblasti građanskih stanja i sticanja državljanstva
 • Ovjera potpisa, prepisa i rukopisa
 • Izdavanje radnih knjižica
 • Izrada analiza, informacija i izvještaja o radu Pododjeljenja
 • Izrada programa rada Pododjeljenja
 • Izrada budžeta Pododjeljenja
 • Dostavljanje statističkih podataka Agenciji za statistiku Brčko distrikta BiH
 • Drugi poslovi po nalogu šefa Odjeljenja-Odjela i Gradonačelnika.

Rad matičnih službi/ureda je organizovan na 15 lokacija od kojih je jedan ured u zgradi Vlade Brčko distrikta u Brčkom, Bulevar mira broj 1

Radno vrijeme: radnim danom od 07:30 do 15:30 sati

Rad sa strankama: od 07:30 do 15:00 sati.

Rukovođenje

Šef pododjeljenja: Jelena Nikić Damjanović, dipl. pedagog- psiholog

Telefon/fax: 049/240-606

Konktakt

 • 049/240-615  Stručni savjetnik za upravno rješavanje
 • 049/240-730  Referent  ovjere i izdavanja radnih knjižica
 • 049/240-744  Referent  ovjere i izdavanja radnih knjižica
 • 049/240-660  Matična služba/ured BRČKO 
 • 049/240-616  Matična služba/ured BRČKO 
 • 049/240-708  Matična služba/ured BRČKO ***FAX*** 
 • 049/750-152  Matična služba/ured BIJELA 
 • 049/747-191  Matična služba/ured BODERIŠTE 
 • 049/500-150  Matična služba/ured BRKA
 • 049/382-101  Matična služba/ured BREZOVO POLJE (radi ponedeljkom i sriedom)
 • 049/312-164  Matična služba/ured BREZIK (radi utorkom, četvrtkom i petkom)   
 • 049/746-143  Matična služba/ured BUKVIK GORNJI (radi utorkom i četvrtkom)
 • 049/512-375  Matična služba/ured GORNJI RAHIĆ
 • 049/306-060  Matična služba/ured KREPŠIĆ
 • 049/520-789  Matična služba/ured MAOČA   
 • 049/745-603  Matična služba/ured SEONJACI
 • 049/511-199  Matična služba/ured ŠATOROVIĆI
 • 049/749-103  Matična služba/ured GORNJI ZOVIK
 • 049/756-006  Matična služba/ured ULICE
 • 055/676-245  Matična služba/ured RAŽLJEVO (radi ponedeljkom, srijedom i petkom)

Podaci iz matične evidencije za 2018. godinu

 

Prema izvještaju Pododjeljenja za matičnu evidenciju zaključno sa 12. mjesecom 2018. godine u matičnu knjigu rođenih Brčko distrikta BiH izvršena su 1.062 upisa, 33 upisa manje u odnosu na prethodnu 2017.godinu (1.095).

U matičnu knjigu umrlih evidentirano je 1.056 upisa, što je 87 upisa umrlih manje nego 2017. godine kada je taj broj iznosio 1.143.

Broj obavljenih vjenčanja za proteklu 2018. godinu je 448, za 77 manje nego u prethodnoj godini (525).

Obrađeno je 1.865 zahtjeva za entitetsko državljanstvo, tj. 102 zahtjeva manje u odnosu na pokazatelje 2017.godine.

Kada je riječ o izvršenim ovjerama dokumenata za dvanaest mjeseci je izvršeno 199.806 ovjera, dok je broj potvrđenih upisa u elektronskoj bazi 40.345.

Naime, aktivnosti ovog pododjeljenja intenzivirane su u posljednje dvije godine na potvrđivanju odnosno verifikaciji podataka u elektronskoj evidenciji prvenstveno matičnih knjiga rođenih i državljana, kako bi se što veći broj podataka mogao staviti na raspolaganje IDDEEI-i radi elektronske razmjene podataka kao i za potrebe izdavanja ličnih dokumenata. Nadalje, realizacijom ovog cilja stvorit će se pouzdani podaci u elektronskoj evidenciji čime će se u cijelosti omogućiti elektronska razmjena podataka (web servis) kao osnovni preduslov za uvezivanje matičnih ureda na nivou BiH. Po završetku navedenog aktivnosti će biti fokusirane i na potvrđivanje podataka upisanih u matične knjige umrlih i vjenčanih.

U tom smislu u proteklom periodu angažman Pododjeljenja usmjeren je ka verifikaciji svih upisa iz matičnih knjiga počevši od 1886. godine do danas.